Search
Close this search box.

بایگانی عمل زیبایی بینی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

بینی های گوشتی به دلیل داشتن پوستی ضخیم ، چرب و از همه مهم تر پهنای زیاد ممکن است برای بسیاری از افراد زیبا محسوب