Search
Close this search box.

بایگانی انواع روش های لیپوساکشن

لیپوساکشن

لیپوساکشن

لیپوساکشن ، یکی از روش های پیکرتراشی است که به کمک آن بافت چربی از قسمت هایی که فرد موفق به از بین بردن آن